News

News

AVF otvára výzvu s prioritou “Pomoc Ukrajine”

02.08.2022 - Audiovizuálny fond sa zapojil do inciatívy “Ukrainian Films Now,” ktorá bola prezentovaná počas Medzinárodného filmového festivalu v Cannes 2022.   Od 1.8. do 5.9. 2022 tak môžu žiadatelia predkladať žiadosti v podprograme 1.5- koprodukcia audiovizuálnych diel v spolupráci ukrajinských a slovenských tvorcov a producentov.   Priorita sa vzťahuje najmä na ukrajinské filmy, ktoré sú aktuálne v stave produkcie alebo postprodukcie (ukon… Viac

Zmena v termíne uzávierky v programe 5

19.07.2022 - Upozornenie pre žiadateľov v programe 5 V súvislosti s registráciou nových filmových projektov, ku ktorým žiadatelia plánujú čerpať v roku 2023 finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, kancelária Audiovizuálneho fondu upozorňuje, že žiadosti o registráciu takýchto projektov musia byť fondu doručené najneskôr do 1. augusta 2022. Vzhľadom na zákonom určený priebeh a lehoty administratívneho procesu súvisiaceho s registráciou… Viac

Nakrúcanie svetového formátu na východe Slovenska.

18.07.2022 - Aj východ Slovenska žije filmom a očaril filmarov z USA, ktorí tam v uplynulých dňoch nakrúcali scény do nového hollywoodskeho trileru. Časť projektu, ktorého detaily zatiaľ nie sú verejne známe sa majú odohrávať v divokej prírode a Slovensko sa tak v kombinácii s ďalšími priaznivými podmienkami stalo jasnou voľbou pre producentov. Dôležitú úlohu pri rozhodovaní zohralo otvorenie Regionálnej filmovej kancelárie, ktorej šéfom je Ján Melik… Viac

AVF & SFA - vyjadrenie k súčasnej situácii na Ukraine

28.02.2022 - Audiovizuálny fond a Slovenská filmová agentúra vyjadrujú úplnú podporu ľuďom a inštitúciám na Ukrajine v súvislosti s neakceptovateľnou okupáciou jej územia vojskami Ruskej federácie. Považujeme Ukrajinu za nášho blízkeho koprodukčného partnera a za neoddeliteľnú súčasť európskeho audiovizuálneho priestoru, čoho dôkazom sú aj viaceré medzinárodne úspešné koprodukčné diela (Cenzorka v réžii Petra Kerekesa, Čiara Petra Bebjaka, Pomaľované vt… Viac

Slovenská filmová agentúra na trhu EFM online

11.02.2022 - Slovenská filmová agentúra reprezentuje slovenský filmový priemysel a podmienky pre nakrúcanie na Slovensku počas Európskeho filmového trhu Berlinale v dňoch 10-17 Februára 2022. Viac informácií a náš virtuálny pavilón nájdete na stránkach EFM online. . Viac

Kurz "Location Management"

31.01.2022 - Medzinárodná asociácia filmových agentúr (AFCI) pripravila v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou lokačných manažérov (LMGI) online vzdelávací kurz prioritne určený záujemcom o získanie informácií v oblasti lokačného manažmentu. Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku a pokrýva širokú škálu tém vrátane prieskumu lokácií, plánovania, príprav, rozpočtovania, získavania povolení na nakrúcanie, fotografovania lokácií, ako aj prehľad zákonov a pr… Viac

Oznámenie o vstupe do priestorov AVF a SFA

22.11.2021 - V nadväznosti na rozhodnutia orgánov štátnej moci upravené vyhláškou č. 259 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len „vyhláška“), upravujú sa s účinnosťou od 22.11.2021 pravidlá a podmienky pre vstup osôb do priestorov sídla Audiovizuálneho fondu a Slovenskej filmovej agentúry.   V zmysle prijatých opatrení môže od 22.11.2021 vstúpiť do sídla Audiovizuálneho fondu iba osoba … Viac

The Future is Green - záverečná konferencia projektu Green Screen

20.10.2021 - 28. októbra od 15-18 hod. Na konferencii The Future is Green predstaví osem partnerských krajín projektu Green Screen Interreg Europe svoje aktivity a výsledky v oblasti udržateľnosti v audiovizuálnom priemysle dosiahnuté za päť rokov trvania projektu. Slovensko budú na konferencii zastupovať Radka Babincová z Bright Sight Pictures a Zuzana Bieliková zo SFA. Pripojte sa k našej výmene skúsenosti a dobrých príkladov z praxe! Zaregistrov… Viac
« 1 2 3 4 »