Filming in Slovakia
Good idea!
Kontakt

Kontakt

V roku 2018 vznikla Slovenská filmová agentúra (SFA) ako osobitná organizačná zložka Audiovizuálenho fondu. Ak nakrúcate na Slovensku, Slovenská filmová agentúra je vašim prvým kontaktným bodom, ktorý spája profesionálov a poskytuje odborné poradenstvo. Je k dispozícii každému, kto chce na Slovensku vytvárať audiovizuálny obsah, či už ide o celovečerný, dokumentárny alebo animovaný film, televízny seriál alebo reklamu.

SFA vám môže pomôcť:

 


Slovenská filmová agentúra
Grösslingová 53
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Zuzana Bieliková
manažérka SFA
e-mail: zuzana.bielikova@filmcommission.sk 
tel: +421 905 360 033

Jana Smokoňová

projektová koordinátorka 
e-mail: jana.smokonova@filmcommission.sk 
tel: +421 948 768 846