Green Screen Interreg Europe

Green Screen Interreg Europe

Green_Screen_EU_FLAG_na dvere

Názov projektu: 
Green Screen

Operačný program: INTERREG EUROPE

Špecifický cieľ: Ekologizácia kreatívneho priemyslu: zlepšenie pravidiel európskeho audiovizuálneho priemyslu

Vedúci partner: Film London

Partneri projektu:

Zhrnutie projektu

Cieľom projektu Green Screen je ekologizácia audiovizuálního priemyslu a zlepšenie jeho pravidiel a praxe. Filmová a televízna produkcia v celej Európe úspešne narastá, ale je aj hlavným zdrojom emisií uhlíka. Projekt chce pomôcť zmeniť zaužívanú prax, znížiť uhlíkovú stopu európskej filmovej a televíznej produkcie, zaviesť ekologické postupy do produkcie audiovizuálnych diel, presvedčiť miestne produkcie o ekonomickej výhodnosti využívania tohoto prístupu, nastaviť štandard a referencie dobrej praxe naprieč európskym kontinentom a vytvoriť tak dobrý príklad aj pre iné odvetvia kreatívneho priemyslu.
 

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 1 954 970 EUR
 

Rozpočet SFA (AVF)

Celkový rozpočet: 99 400 EUR
ERDF (85%): 84 490 EUR
Vlastné zdroje (15%): 14 910 EUR

Trvanie projektu: 1.1.2017 – 31.12.2021

SFA partnerom projektu od 1.7.2018

Oficiálna webstránka projektu:  https://www.interregeurope.eu/greenscreen
 

Aktuality – podujatia

Workshop of trasnfer of best practice

Dátum a miesto konania: 10.10.2019 Búdka 22, Bratislava, Slovensko

Témou workshopu v Bratislave bolo posúdenie uhlíkovej stopy v AVD produkcii a pochopenie jeho dopadu na životné prostredie. Stretnutia sa zúčastnili projektoví partneri z ôsmich krajín a experti, ktorí prednášali na tému dopadu uhlíkovej stopy na životné prostredie. Po úvodnom privítaní zástupcov z AVF a MK SR, nasledoval workshop vedený expertami projektu Morgain Baudin a Timom Wagendorpom, ktorý účasníkom pomohol pochopiť cyklus dopadu znečisťovania životného prostredia. Ďalšími prednášajúcimi na workshope boli: Pavla Lényová z MŽP SR, Petra Csefalvayová z INCIEN, dokumentaristi Jakub Šipoš a Michal Csader, Dietlind Rott z filmovej agentúry dolného Rakúska, Jana Mikudová z Inštitútu Enviromentálnej Politky a Robert Špoták z FPU.

Účastníci: viz prezenčná listina

 

 

3. Stretnutie stakeholderov: Green Screen – No Planet. No Film.


Dátum a miesto konania: 11.10.2019 Satori Stage, Bratislava, Slovensko

Tretie stretnutie projektu Green Screen na Slovensku za účasti európskych partnerov sa konalo v Bratislave počas filmového festivalu Jeden Svet. Využili sme účasť európskych partnerov v Bratislave a jednou z tém stretnutia bolo hnutie enviromentalizácie AVD priemyslu v európskom kontexte, uplatňovanie zásad trvalej udržateľnosti pri prevádzke kinosál: Kino Depot Cinema vo Veľkej Británii, producentka Katarína Krnáčová prezentovala očakávania a skúsenosti počas produkcie celovečerného filmu - prvého zeleného nakrúcania na Slovensku, Zuzana Bieliková (AVF/SFA) a Petra Csefalvayová (INCIEN) predstavili spoluprácu pri tvorbe zelenej platformy pre AVD priemysel na Slovensku a Jíří Kosorínsky z Európskeho Inštitútu pre bezpečnost filmových projektov priblížil bezpečnosť pri nakrúcaní - znalosť a dodržiavanie pravidiel a ich právne dôsledky.

Účastníci – prednášajúci:

Lenka Sucha / Film London (UK)
Caroline Purkayastha / Film London (UK)
Juliane Schultze / Peaceful Fish (DE)
Katarína Krnáčová / SilverArt (SK)
Zuzana Bieliková / SFA, Audiovizuálny fond
Petra Csefalvayová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK)
Jiří Kosorinský / Evropský institut bezpečnosti filmových projektů (CZ)

 

 
2. stretnutie Stakeholderov v Bratislave
 

Dátum a miesto konania: 29.4.2019, kinosála K2 kina Lumiére, Bratislava

Názov aktivity: 2nd Stakeholder meeting: Green Screen – Cirkulárna ekonomika v audiovízií?

Popis aktivity: Počas 5. semestra sme zorganizovali druhé stretnutie stakeholderov (tzv. Regional Stakeholder Meeting), ktoré sa konalo dňa 29.4.2019 v Bratislave. Podujatie sa skladalo z prednášok na tému ekologizácie filmového priemyslu, použitia cirkulárnej ekonomiky v audiovízii a slovenských príkladov dobrej praxe . Medzi prednášajúcimi bola  p.Joanna Gallardo, expertka projektu Green Screen (Head of Institutional relations & audiovisual ecosystem of Paris Region), a Petra Csefalvayová z Inštitútu Cirkulárnej ekonomiky, s ktorou sme nadviazali bližšiu spoluprácu pre naplnenia cieľa v rámci projektu Green Screen, ktorá vznikne na základe spolupráce so SIEA.

Účastníci - prednášajúci:

Joanna Gallardo, Head of Institutional relations & audiovisual ecosystem of Paris Region a konzultantka projektu Green Screen

Petra Csefalvayová, Inštitút cirkulárnej ekonomiky

Dária Hamajová, Ministerstvo Kultúry SR

Radka Babincová a Simona Móciková, Bright Sight Pictures

Matúš Pavlovič, organizátor behu Less Waste Run 20191. stretnutie Stakeholderov v Bratislave
 

Dátum a miesto konania: 30.11.2018, konferenčná sála hotela Park Inn by Radisson Danube Bratislava

Názov aktivity: Green Screen–ekologizácia audiovizuálneho priemyslu

Popis aktivity: V spolupráci s Medzinárodným filmovým festivalom v Bratislave a v rámci semestra 4 sme uskutočnili stretnutie stakeholderov (tzv. regional stakeholder meeting), ktoré sa konalo dňa 30.11.2018 v Bratislave. Podujatie sa skladalo z prednášok na tému ekologizácie filmového priemyslu a príbuzných tém. Medzi prednášajúcimi bola aj Mgr. art. Petronela Kolevská zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá odprezentovala projekt kreatívnych voucherov vytvor.me. Zároveň sme sa spolu dohodli na ďalšom stretnutí na začiatku roku 2019, kde budeme jednať o možnostiach spolupráce a spoločného naplnenia cieľa v rámci projektu Green Screen.

Účastníci - prednášajúci:

Tim Wagendorp, manažér udržateľnosti v audiovízii Vlámskeho audiovizálneho fondu a konzultant projektu Green Screen

Mgr. Martina Novotová, Bezobalis a Biely trh

Pavel Ballo, zoológ, dokumentarista (TANAP)

Jozef Jopy Hečko (SKYEYE)

SFC_Action_Plan_2020_final

Projektova_ziadost


list-of-invoices-green-screen_4_5_6S


GreenScreen-SubsidyContract

Zmluva_Prpojektove_Partnerstvo

AkcnyPlan_SFA