Green Screen Interreg Europe

Green Screen Interreg Europe

Green_Screen_EU_FLAG_na dvere
Názov projektu: 
Green Screen

Operačný program: INTERREG EUROPE

Špecifický cieľ: Ekologizácia kreatívneho priemyslu: zlepšenie pravidiel európskeho audiovizuálneho priemyslu

Vedúci partner: Film London

Partneri projektu:

Zhrnutie projektu

Cieľom projektu Green Screen je ekologizácia audiovizuálního priemyslu a zlepšenie jeho pravidiel a praxe. Filmová a televízna produkcia v celej Európe úspešne narastá, ale je aj hlavným zdrojom emisií uhlíka. Projekt chce pomôcť zmeniť zaužívanú prax, znížiť uhlíkovú stopu európskej filmovej a televíznej produkcie, zaviesť ekologické postupy do produkcie audiovizuálnych diel, presvedčiť miestne produkcie o ekonomickej výhodnosti využívania tohoto prístupu, nastaviť štandard a referencie dobrej praxe naprieč európskym kontinentom a vytvoriť tak dobrý príklad aj pre iné odvetvia kreatívneho priemyslu.

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 1 954 970 EUR

Rozpočet SFA (AVF)

Celkový rozpočet: 99 400 EUR
ERDF (85%): 84 490 EUR
Vlastné zdroje (15%): 14 910 EUR

Trvanie projektu

1.1.2017 – 31.12.2021
 

AVF/SFA  je partnerom projektu od 1.7.2018

Oficiálna webstránka projektu:  https://www.interregeurope.eu/greenscreen
 

Aktuality – podujatia

AMBASÁDORI PROJEKTU GREEN SCREEN NA SLOVENSKU
A Účastníci:
 Katarína Krnáčová, Silverart
 Radka Babincová, Bright Sight   Pictures
 Simona Móciková, Bright Sight Pictures
 Ivo Brachtl, AVF
 Roman Pivovarník, VŠMU
 Andrej Kolenčík, Admiral Films
 Pavla Lényiová, MŽP SR
 Petra Csefalvayová, INCIEN
 Zuzana Bieliková, SFA
 Eva Pospíšilová, SFA

Workshop of transfer of best practice
Dátum a miesto konania: 10.10.2019 Búdka 22, Bratislava, Slovensko
Témou workshopu v Bratislave bolo posúdenie uhlíkovej stopy v AVD produkcii a pochopenie jeho dopadu na životné prostredie. Stretnutia sa zúčastnili projektoví partneri z ôsmich krajín a experti, ktorí prednášali na tému dopadu uhlíkovej stopy na životné prostredie. Po úvodnom privítaní zástupcov z AVF a MK SR, nasledoval workshop vedený expertami projektu Morgain Baudin a Timom Wagendorpom, ktorý účasníkom pomohol pochopiť cyklus dopadu znečisťovania životného prostredia. Ďalšími prednášajúcimi na workshope boli: Pavla Lényová z MŽP SR, Petra Csefalvayová z INCIEN, dokumentaristi Jakub Šipoš a Michal Csader, Dietlind Rott z filmovej agentúry dolného Rakúska, Jana Mikudová z Inštitútu Enviromentálnej Politky a Robert Špoták z FPU.
Účastníci: viz prezenčná listina
WS2
 


3.stretnutie stakeholderov: Green Screen – No Planet. No Film.
Dátum a miesto konania: 11.10.2019 Satori Stage, Bratislava, Slovensko
Tretie stretnutie projektu Green Screen na Slovensku za účasti európskych partnerov sa konalo v Bratislave počas filmového festivalu Jeden Svet. Využili sme účasť európskych partnerov v Bratislave a jednou z tém stretnutia bolo hnutie enviromentalizácie AVD priemyslu v európskom kontexte, uplatňovanie zásad trvalej udržateľnosti pri prevádzke kinosál: Kino Depot Cinema vo Veľkej Británii, producentka Katarína Krnáčová prezentovala očakávania a skúsenosti počas produkcie celovečerného filmu - prvého zeleného nakrúcania na Slovensku, Zuzana Bieliková (AVF/SFA) a Petra Csefalvayová (INCIEN) predstavili spoluprácu pri tvorbe zelenej platformy pre AVD priemysel na Slovensku a Jíří Kosorínsky z Európskeho Inštitútu pre bezpečnost filmových projektov priblížil bezpečnosť pri nakrúcaní - znalosť a dodržiavanie pravidiel a ich právne dôsledky.
Prednášajúci:

Lenka Sucha / Film London (UK)
Caroline Purkayastha / Film London (UK)
Juliane Schultze / Peaceful Fish (DE)
Katarína Krnáčová / SilverArt (SK)
Zuzana Bieliková / SFA, Audiovizuálny fond
Petra Csefalvayová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK)
Jiří Kosorinský / Evropský institut bezpečnosti filmových projektů (CZ)
 

2.stretnutie Stakeholderov v Bratislave

Dátum a miesto konania: 29.4.2019, kinosála K2 kina Lumiére, Bratislava

Názov aktivity: 2nd Stakeholder meeting: Green Screen – Cirkulárna ekonomika v audiovízií?

Popis aktivity: Počas 5. semestra sme zorganizovali druhé stretnutie stakeholderov (tzv. Regional Stakeholder Meeting), ktoré sa konalo dňa 29.4.2019 v Bratislave. Podujatie sa skladalo z prednášok na tému ekologizácie filmového priemyslu, použitia cirkulárnej ekonomiky v audiovízii a slovenských príkladov dobrej praxe . Medzi prednášajúcimi bola  p.Joanna Gallardo, expertka projektu Green Screen (Head of Institutional relations & audiovisual ecosystem of Paris Region), a Petra Csefalvayová z Inštitútu Cirkulárnej ekonomiky, s ktorou sme nadviazali bližšiu spoluprácu pre naplnenia cieľa v rámci projektu Green Screen, ktorá vznikne na základe spolupráce so SIEA.

Prednášajúci:
Joanna Gallardo, Head of Institutional relations & audiovisual ecosystem of Paris Region a konzultantka projektu Green Screen
Petra Csefalvayová, Inštitút cirkulárnej ekonomiky
Dária Hamajová, Ministerstvo Kultúry SR
Radka Babincová a Simona Móciková, Bright Sight Pictures
Matúš Pavlovič, organizátor behu Less Waste Run 2019


1.stretnutie Stakeholderov v Bratislave

Dátum a miesto konania: 30.11.2018, konferenčná sála hotela Park Inn by Radisson Danube Bratislava

Názov aktivity: Green Screen–ekologizácia audiovizuálneho priemyslu

Popis aktivity: V spolupráci s Medzinárodným filmovým festivalom v Bratislave a v rámci semestra 4 sme uskutočnili stretnutie stakeholderov (tzv. regional stakeholder meeting), ktoré sa konalo dňa 30.11.2018 v Bratislave. Podujatie sa skladalo z prednášok na tému ekologizácie filmového priemyslu a príbuzných tém. Medzi prednášajúcimi bola aj Mgr. art. Petronela Kolevská zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá odprezentovala projekt kreatívnych voucherov vytvor.me. Zároveň sme sa spolu dohodli na ďalšom stretnutí na začiatku roku 2019, kde budeme jednať o možnostiach spolupráce a spoločného naplnenia cieľa v rámci projektu Green Screen.

Prednášajúci:
Tim Wagendorp, manažér udržateľnosti v audiovízii Vlámskeho audiovizálneho fondu a konzultant projektu Green Screen
Mgr. Martina Novotová, Bezobalis a Biely trh
Pavel Ballo, zoológ, dokumentarista (TANAP)
Jozef Jopy Hečko (SKYEYE)
1SM2

SFC_Action_Plan_2020_final

Projektova_ziadost

GreenScreen-SubsidyContract

Zmluva_Prpojektove_Partnerstvo

AkcnyPlan_SFA

list-of-invoices-green-screen_4_5_6_9_10_12_13s

Dali sme si vypracovať analýzu na dopad COVID-19 na filmovú produkciu. Cieľom tejto štúdie je posúdiť vplyv Covid-19 na filmové a audiovizuálne odvetvie (AV priemysel) a jeho produkciu vrátane vplyvu na:

Green Screen-Assess and understand the impact of COVID-19_final

 

Je COVID kríza priestorom na prijatie udržateľnosti? Viac odpovedí nájdete tu:

Green Screen-Assess and understand the impact of COVID-19_final