Green platform

EURECA

Profil:

EURECA (Európska environmentálna kalkulačka) bude online nástrojom založeným na medziregionálnom vzdelávaní v rámci projektu Green Screen.
Cieľom EURECA je zmerať uhlíkovú stopu audiovizuálnych produkcií, zvýšiť povedomie tvorcov o vplyve ich činností na životné prostredie a pomôcť im pri plánovaní nakrúcania.

Kontakt:

https://www.facebook.com/EURopeanEnviromentalCAlculator