Povolenie na filmovanie

Povolenie na filmovanie

Na nakrúcanie na Slovensku sú potrebné povolenia na filmovanie. Lokácie môžu byť majetkom štátu, miestnych orgánov, denominačných skupín, náboženských rádov alebo súkromných osôb.

Povolenie na filmovanie môžu vydávať rôzne obecné a komunálne úrady. V prípade, že nakrúcanie prebieha v priestore verejnej dopravy, ktorú treba pozastaviť alebo odkloniť závorami, je potrebné kontaktovať príslušný miestny úrad.

Ak bude filmová lokácia alebo podporné zariadenie v priestore budovy alebo na pozemku, je potrebné kontaktovať vlastníka alebo orgán zodpovedný za správu zmieneného miesta.

Ak ide o nakrúcanie v národnom parku, je potrebné kontaktovať priamo spoločnosť zodpovedajúcu za príslušný národný park. Spolu je ich deväť: National Park of Malá Fatra (NPMF), National Park of Muránska Planina (NPMP), National Park of Nízke Tatry (NAPANT), Poloniny National Park  (NPP), National Park of Slovenský kras (NPSK), National Park of Slovak Paradise (NPSR), National Park of Veľká Fatra (NPVF), Pieniny National Park (PIENAP), Tatra National Park (TANAP).

Slovenská filmová agentúra môže poskytnúť pomoc pri hľadaní vhodných lokácií. Odporúčame podať žiadosť o povolenie na filmovanie príslušnému orgánu v predstihu 30 pracovných dní pred plánovaným začiatkom nakrúcania. Slovenská filmová agentúra nevydáva povolenia na filmovanie. Vieme však poskytnúť informácie, ktoré uľahčia kontakt s miestnymi úradmi.