Slovenská filmová agentúra

Slovenská filmová agentúra

Zmeny v podpornej schéme činností Slovenského audiovizuálneho fondu viedli k zriadeniu Slovenskej filmovej agentúry (SFA), ktorá sa stala novou organizačnou súčasťou Fondu. Je to ďalší krok na ceste Slovenska stať sa atraktívnejším a dostupnejším partnerom pre zahraničné filmové produkcie i domácich investorov.

Hlavné úlohy SFA sú nasledovné:


SFA sa snaží dosiahnuť tieto ciele pomocou aktívnej prezentácie ako na Slovensku, tak aj na medzinárodnom filmovom trhu, počas osobných stretnutí i špeciálnych podujatí. SFA vytvára a neustále aktualizuje verejnú databázu filmovej infraštruktúry v Slovenskej republike, vytvorila webovú stránku, a tiež aj tlačené materiály o slovenskom audiovizuálnom prostredí, spravuje poskytovanie odborného poradenstva a udržiava aktívnu spoluprácu so zahraničnými filmovými agentúrami a profesionálnymi audiovizuálnymi organizáciami. SFA je členom Európskej siete filmových agentúr (European Film Commissions Network – EUFCN) a Medzinárodnej asociácie členov filmových komisií (Film Commissioners International – AFCI).

SFA sa v prvom rade snaží pritiahnuť producentov celovečerných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel do regiónov Slovenska a zefektívniť výhody audiovizuálnej produkcie v slovenských regiónoch pre zahraničných aj domácich producentov a investorov. Druhotným účelom je podpora turizmu v jednotlivých regiónoch.

Ak nakrúcate na Slovensku, Slovenská filmová agentúra je vašim prvým kontaktným bodom

Slovenská filmová agentúra spája profesionálov a poskytuje odborné poradenstvo. Je k dispozícii každému, kto chce na Slovensku vytvárať audiovizuálny obsah, či už ide o celovečerný, dokumentárny alebo animovaný film, televízny seriál alebo reklamu.

SFA vám môže pomôcť:

Náš tím 

Zuzana Bieliková

Film commissioner

Prvého júna 2018 bola Zuzana Bieliková zvolená do vedenia Slovenskej filmovej agentúry. Vyštudovala produkciu na FAMU v Prahe a takmer 15 rokov pracovala na mnohých pozíciách v obdbore filmovej produkcie. Tiež sa aktívne venovala marketingu zahraničných filmov, pričom získala hodnotné poznatky o súčasnej situácii na filmovom a televíznom trhu v medzinárodnom kontexte. Má skúsenosti s riadením projektov pre významné filmové a televízne podujatia (Marché du film v Cannes, European Film Market v Berlíne, Discop, a iné) a disponuje veľkým množstvom kontaktov medzi filmovými profesionálmi.

Jana Smokoňová

Project coordinator

Slovenský audiovizuálny fond

Slovenský audiovizuálny fond je od roku 2010 najvýznamnejšou inštitúciou na financovanie slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Cieľom Fondu je podpora celého hodnotového reťazca, od vývoja, produkcie, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel, kín, festivalov, výskumu, vzdelávacích aktivít, inovácií a technológií. Recipienti finančných prostriedkov od Fondu sú fyzické osoby alebo právnické osoby registrované v Slovenskej republike.

Fond má nasledujúce základné ciele:

Celková poskytnutá podpora (štandardné dotácie na audiovizuálnu kultúru):

Maximálna výška dotácie udelená jednému projektu/žiadateľovi:

KOPRODUKCIA S MENŠINOVÝM PODIELOM

Viac informácií nájdete na: www.avf.sk