News

AVF otvára výzvu s prioritou “Pomoc Ukrajine”

Audiovizuálny fond sa zapojil do inciatívy “Ukrainian Films Now,” ktorá bola prezentovaná počas Medzinárodného filmového festivalu v Cannes 2022.

 

Od 1.8. do 5.9. 2022 tak môžu žiadatelia predkladať žiadosti v podprograme 1.5- koprodukcia audiovizuálnych diel v spolupráci ukrajinských a slovenských tvorcov a producentov.

 

Priorita sa vzťahuje najmä na ukrajinské filmy, ktoré sú aktuálne v stave produkcie alebo postprodukcie (ukončené nakrúcanie) a ich dokončenie je v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine možné iba v spolupráci so zahraničnými partnermi s využitím tvorivých a technologických možností v krajine koprodukčného partnera, a to vrátane Slovenskej republiky.

Vecným výstupom z podporenej žiadosti je hotové a verejne uvedené dielo. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority (označenie „POMOC UKRAJINE“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu).

Dátum: 02.08.2022