News

SLOVENSKÁ FILMOVÁ AGENTÚRA BUDE NA VEĽTRHU LOKÁCIÍ FOCUS V LONDÝNE

FOCUS je jediný veľtrh v Spojenom kráľovstve, na ktorom sa SFA môže stretnúť s tvorcami obsahu a sprostredkovateľmi z viac ako 100 krajín sveta. Čaká nás program plný stretnutí a konferencií venujúcich sa filmu, televízii, reklame a hrám.


Milí priatelia a kolegovia, stretnite sa s nami osobne počas veľtrhu filmových lokácií FOCUS a dozviete sa o zaujímavých lokáciách aj o filmovej infraštruktúre. Odprezentujeme aj príklady projektov, ktoré sa u nás natáčali. Slovensko ponúka širokú škálu krásnych filmovacích lokácií a dotáciu na 33 % oprávnených výdavkov na film alebo televíznu produkciu na Slovensku.

▪️ NÁJDETE NÁS NA STÁNKU S25 

 SLOVENSKÁ FILMOVÁ AGENTÚRA V LONDÝNE:


Zuzana Bieliková l filmová komisárka l zuzana.bielikova@filmcommission.sk 
5.12. - 6.12. 2023


Jana Smokoňová l koordinátorka projektu jana.smokonova@filmcommission.sk
5.12. - 6.12. 2023

Dátum: 30.11.2023