News

Prečo a ako sa stať profesionálnym filmovým enviro-konzultantom?

Aplikácia pravidiel udržateľnej výroby audiovizuálnych diel sa čoskoro stane povinnou pre filmový priemysel v celej Európe, vrátane Slovenska. Aj umelecké podporené fondy na Slovensku sa postupne pripravujú na zavedenie určitých zmien v podmienkach čerpania podpory. AVF už v tomto roku ponúka podporu aktívneho zapojenia enviro-konzultanta na výrobe audiovizálneho diela.

Na základe tejto skutočnosti je potrebné, okrem iného, aj odborné know-how, ktoré čoraz častejšie predstavuje dôležitú doplnkovú kvalifikáciu.

Preto Kreatívne centrum RTVS Bratislava pripravuje v spolupráci s Audiovizuálnym Fondom (AVF) a Slovenskou filmovou agentúrou (SFA) certifikované päťdňové školenie Ako sa stať profesionálnym filmovým enviro-konzultantom. Školenie je organizované rámci Programu rozvoja talentu - 1.1 kreatívny ateliér, bude sa konať v priestoroch RTVS, Mlynská dolina v dňoch od 3/10 – 7/10/2022.

Účastníci školenia - workshopu dostanú certifikát o jeho absolvovaní a budú zaradení do databázy SFA. Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie celého workshopu a odovzdanie výstupu vo forme environmentálneho plánu na pridelený fiktívny filmový/telvízny projekt. 

 

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Podrobné informácie: Výzva

Počet účastníkov je limitovaný na 25 účastníkov.

Podmienkou účasti je vyplnenie elektronického formulára a zaslanie profesijného životopisu a motivačného listu na adresu: peter.petruna@rtvs.sk

 

Termín podujatia 3.10. - 7.10.2022: Prihlasovací formulár

Lektorky: Zuzana Bieliková, Diana Rennerová

Miesto konania: RTVS, Mlynská dolina, Bratislava

Uzávierka prihlášok je 28.9.2022

Dátum zverejnenia výzvy: 5.9.2022

Viac info nájdete tu

Dátum: 12.09.2022