News

Aktuálne opatrenia - cestovanie na Slovensko - výnimka pre filmárov

V súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 na Slovensku aktuálne platí zákaz vychádzania (s ním spojené opatrenia tu). Od pondelka 8. februára sa na Slovensku predlžuje sa aj núdzový stav a krajina sa bude riadiť „covidovým automatom“, ktorý opisuje, aké pravidlá v akej situácii budú platiť ( tu ). Naďalej platí, že oprávneným dôvodom na vstup do krajiny je aj výkon povolania, predlžuje sa však povinnosť pobytu v domácom prostredí (domáca izolácia) alebo karanténnom ubytovacom zariadení z 10 na 14 dní, po návrate zo zahraničia sa bude musieť každý testovať na ôsmy deň od príchodu (doteraz to bol piaty deň).
Povinná je aj registrácia po príchode z rizikovej krajiny (online registrácia).

Znenie vyhlášky UVZ SR 41/2021: Vyhláška s účinnosťou od 8. 2. 2021

Podľa uvedenej vyhlášky - §1 (5), § 5 a § 7(h) - sa výnimka z uvedených opatrení vzťahuje aj na: osoby, ktoré “vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
(1) „podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu…
(2) „sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, ...“
Pri vstupe na územie Slovenskej republiky sú povinné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5, vykonaným v laboratóriách na území Rakúskej republiky alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Filmoví profesionáli na Slovensku sa zároveň stále riadia samoregulačnými opatreniami, ktoré prijali v máji 2020.

Sledujte aktuálne platné opatrenia:
Stránka Úradu verejného zdravotníctva SR: COVID-19 - platné opatrenia
Stránka MZV: Postup a povinnosti pri príchode do SR

Aj v Českej republike sa od piatka 5. 2. menia pravidlá pre vstup cudzincov. Zavádza sa kategória “vysoko rizikových zemí” (do ktorej aktuálne spadá aj Slovensko) a pri vstupe do ČR z týchto krajín povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín* alebo AG text nie starší ako 24 hodín* a následne absolvovať druhý PCR test v ČR najskôr po 5 dňoch v krajine, v medzičase je povinná izolácia*.
Do krajiny možno pricestovať zo závažných dôvodov, medzi ktoré patrí i výkon povolania, na preukázanie účelu aj naďalej slúži potvrdenie od domácej (českej) produkčnej spoločnosti a pobyt v krajine sa riadi podmienkami pre danú kategóriu. Medzi výnimky sú zaradené odôvodnené cesty do ČR do 12 hodín.

Pred vstupom do krajiny treba vyplniť príjazdový formulár.
Prehľad opatrení v ČR na stránke Ministerstva vnútra ČR. Informácie týkajúce sa filmárov na stránke APA.
*informácie aktualizované 7.2. podľa upravenej vyhlášky MZ ČR

Európska únia: prehľad o zdravotnej situácii v európskych krajinách na základe údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Dátum: 09.02.2021