Green platform

Alchýmia odpadu pre všetky mestá a obce na Slovensku

Profil:

Každá samospráva má iný systém triedenia a zberu odpadov. Vyberte z 5 variant, ktoré môžete nájsť na Slovensku.

Kontakt:

https://www.incien.sk/publikacie/