Green platform

INCIEN

Profil:

Inštitút cirkulárnej ekonomiky - pomáhajú firmám, samosprávam aj jednotlivcom tvoriť menej odpadu. A ten, ktorý vytvoria, im pomôžu premeniť na surovinu a zdroj.

Kontakt:

https://www.incien.sk/o-nas/#kto-sme