Green platform

Dolphin

Profil:

Dolphin plní vodu do 19 litrových polykarbonátových nádob, ktoré sú opakovateľne použiteľné. Polykarbonát je odolný a 100% recyklovateľný materiál. Dolphin každú prázdnu nádobu opakovane použije.

Kontakt:

https://www.dolphin.sk/