Green platform

Jem pre Zem

Profil:

Jem pre Zem je projekt, ktorý inšpiruje a podporuje jednotlivcov i gastronómov v rozvoji udržateľného stravovania.

Kontakt:

https://jemprezem.sk/