Green platform

LED LiteMat

Profil:

Príklad osvetľovacej techniky šetriacej elektrickú energiu. Svietidlo LED LiteMat je ideálne pre pódiá, štúdiá alebo lokácie.

Kontakt:

https://www.litegear.com/litemat-3-2/