Green platform

Tikkurila

Profil:

Príklad výrobcu produktov s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC).

Kontakt:

https://www.tikkurilagroup.com/sustainability