Green platform

Bystro - knižnica vecí

Profil:

"Knižnica vecí" je priestor v ktorom môžeš nájsť rôzne predmety na požičanie. Lebo ich nepotrebuješ na dlho, nechceš ich vlastniť z dôvodov ekologických, nemôžeš si ich dovoliť, nemáš pre ne doma miesto, alebo sa ti jednoducho páči myšlienka zdieľania. Knižnica sa nachádza v Bystre (na Karpatskej 3 v Bratislave).

Kontakt:

http://bystro.lend-engine-app.com/