Green platform

Goal Zero

Profil:

Systém Goal Zero zabezpečí dostatok elektrickej energie na miestach, kde obvykle nebýva k dispozícii. Predstavuje maximálne ekologické získavanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Kontakt:

https://www.goalzero.cz/