Green platform

Carbon Footprint Calculator

Profil:

Kalkulačka uhlíkovej stopy pre jednotlivcov a domácnosti

Kontakt:

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx