Green platform

Greenshoot

Profil:

Greenshoot mobilizuje kreatívny priemysel, aby sa angažoval v oblasti udržateľnosti životného prostredia a zmeny podnebia.

Kontakt:

https://www.greenshoot.com/