Green platform

Biomonitoring

Profil:

Komplexný informačný a monitorovací systém výskytu chránených druhov a vymedzenia chránených území

Kontakt:

http://www.biomonitoring.sk/