Green platform

Green Screen Project

Profil:

Green Screen je projekt ôsmich európskych krajín, zameraný na ekologizáciu európskeho audiovizuálneho priemyslu.

Green Screen chce zdieľať osvedčené postupy v oblasti udržateľnej produkcie v celej Európe. Podporujeme filmové a televízne produkčné spoločnosti a ich dodávateľov, aby prijali ekologické opatrenia, školili zamestnancov a vytvárali nové pracovné miesta spojené s udržateľnou prácou.


 

Tím:

• Film London (UK)
• Municipality of Ystad (Sweden)
• Flanders Audiovisual Fund (Belgium)
• Ile-de-France Film Commission (France)
• Bucharest Ilfov Regional Development Agency (Romania)
• Promálaga (Spain)
• Rzeszow Regional Development Agency (Poland)
• Slovak Film Commission (Slovakia)

Kontakt:

https://www.interregeurope.eu/greenscreen/