Green platform

Agora for sustainable filming

Profil:

Táto skupina FB je virtuálnym miestom stretnutí ľudí pracujúcich na križovatke medzi udržateľnosťou a audiovizuálnym priemyslom.

Kontakt:

https://www.facebook.com/groups/614550345629335/