Green platform

UTZ Certified

Profil:

Firmy, ktoré získali toto označenie, zaručujú, že pestujú plodiny ako káva, čaj, oriešky alebo kakaové bôby udržateľne. Tento program je súčasťou schémy Rainforest Alliance.

Kontakt:

https://utz.org/