Green platform

Rainforest Alliance Certified

Profil:

Tento certifikát zaručuje, že produkty, ktoré pochádzajú z farmy alebo lesa, spĺňajú komplexné štandardy ochrany životného prostredia a ľudských práv pracovníkov, ich rodín a komunít. Najčastejšie sa ním označuje čaj, káva, banány a iné ovocie, no aj výrobky z papiera.

Kontakt:

https://www.rainforest-alliance.org/faqs/what-does-rainforest-alliance-certified-mean