Green platform

Fairtrade

Profil:

Fairtrade je označenie pre produkty etické z pohľadu ľudí, ktorí majú zásluhu na ich výrobe či pestovaní. Získanie tohto certifikátu zabezpečuje, že farmári a pracovníci v rozvojových krajinách majú lepšie pracovné podmienky. Nájdete ho napríklad na čokoláde či káve.

Kontakt:

https://www.fairtrade.org.uk/what-is-fairtrade/using-the-fairtrade-mark/