Green platform

Energy Star

Profil:

Energy Star predstavuje medzinárodný štandard, ktorým sa označujú elektronické zariadenia so zníženou spotrebou elektrickej energie. Vznikol v roku 1992 ako voliteľný program Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA), spadajúce pod Federálne vládu USA. O desať rokov neskôr, v roku 2002, bol uvedený aj v Európe. Dnes má svoje nezastupiteľné miesto okrem iného aj v Austrálii, Japonsku, Taiwane či na Novom Zélande a je celosvetovo najuznávanejším dokladom o energetickej šetrnosti.

Kontakt: