Green platform

EMAS

Profil:

Tento certifikát získavajú firmy, ktoré v rámci svojho fungovania robia veci nad rámec zákona v oblasti životného prostredia.

Kontakt:

https://www.emas.sk/