Green platform

OK Compost

Profil:

OK Home Compost – táto značka sa nachádza na produktoch, ktoré by mali byť za vhodných podmienok kompostovateľné v domácom záhradnom komposte
OK Compost – táto značka sa nachádza na produktoch, ktoré by mali byť kompostovateľné v priemyselnej kompost

Kontakt:

https://www.tuv-at.be/green-marks/