Green platform

BREEAM

Profil:

BRE - Environmental Assessment Method je globálna hodnotiaca environmentálna schéma pre budovy.

Kontakt:

https://www.breeam.com/