Green platform

Oeko-Tex Standard 100

Profil:

Svetová testovacia a certifikačná schéma pre vlastnosti textílií. Skúma sa napríklad obsah nebezpečných látok v oblečení.

Kontakt:

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex