Green platform

FSC - Forests for all forever

Profil:

Certifikácia zodpovedného obhospodarovania lesov
Štítky FSC nájdete na miliónoch výrobkov po celom svete - od toaletných papierov po vašu obľúbenú knihu, po škatuli s mliekom v chladničke a ďalších potravinárskych výrobkoch. Čo znamená označenie? Zjednodušene: výberom výrobkov s štítkami FSC pomáhate pri starostlivosti o svetové lesy.
Každá etiketa poskytuje informácie o pôvode materiálov použitých na výrobu hotového a označeného produktu.

Kontakt:

https://info.fsc.org/