Green platform

EŠV - Ekologicky šetrný výrobek

Profil:

Ekologicky šetrný výrobok (EŠV) – toto označenie sa používa v národnom programe environmentálneho značenia v Českej republike. Značka dáva spotrebiteľom možnosť dobrovoľne pri nákupe preferovať výrobky zohľadňujúce požiadavky ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja.

Kontakt:

http://ceskakvalita.cz/spotrebitele/znacky/ekologicky-setrny-vyrobeksluzba/2