Green platform

EU Ecolabel

Profil:

EU Ecolabel (Environmentálna značka EÚ) – dobrovoľná certifikačná schéma v EÚ pre produkty zodpovedné k životnému prostrediu

Kontakt:

http://ec.europa.eu/ecat/