Green platform

EKOznačky – Rozumieme logám a symbolom?

Profil:

Význam a pôvod oficiálne uznaných eko-značiek

Kontakt:

https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=391