Green platform

Salut

Profil:

Aplikácia pre digitálne vizitky, ktorá sa dá stiahnuť zadarmo (Apple)

Kontakt:

https://apps.apple.com/us/app/salut-the-new-social-network/id1474237813