Green platform

World Community Grid

Profil:

World Community Grid umožňuje komukoľvek, kto má počítač, smartphone alebo tablet, venovať svoj nevyužitý výpočtový výkon na pokrok v špičkovom vedeckom výskume v oblasti zdravia, chudoby a udržateľnosti.

Kontakt:

https://www.worldcommunitygrid.org/about_us/viewAboutUs.do