Green platform

Fairphone

Profil:

Eticky vyrobený a ľahko opraviteľný alebo upraviteľný smartphone

Kontakt:

https://www.fairphone.com/en/