Lokality

Chyžné

Apsida v Chyžnom je ranogotický kostolík v opevnenom areáli na miernej vyvýšenine na Gemeri. Kostolík predstavuje jednu z najkrajších a najkomplexnejších ukážok gotického umenia, spája v sebe architektúru 13.storočia s nástennými maľbami 14.storočia a vyrezávaným krídlovým oltárom zo začiatku 16.storočia.