Lokality

Domica

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významného geomorfologického významu púta pozornosť najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. Jaskyňa je zaradená do svetového prírodného dedičstva ako súčasť Slovenského a Aggtelekského krasu.