Lokality

Botanická záhrada Univerzity Komenského

Bratislavská botanická záhrada bola založená v r. 1942. Skleníky pre rastliny teplomilnej vegetácie boli postavené po druhej svetovej vojne a vzbudzujú najväčší záujem verejnosti. V záhrade bolo vysadených takmer 3 000 druhov rastlín. Záhrada neskôr nadobudla viac charakter parku. Pribudla vápencová roklina, andezitová skalka a nové rozárium.