Lokality

Botanická záhrada v Košiciach

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Spolu sa tu nachádza takmer 4 000 rastlinných druhov, čím sa radí medzi najvýznamnejšie botanické záhrady v strednej Európe. Ponúka prehliadku tropickej a subtropickej flóry, dekoratívnej flóry, arboréta, ale známa je aj vďaka svojim vysokým skleníkom.