Lokality

Bojná

Slovanské hradisko Bojná-Valy bolo osídlené v 8.-9.storočí a plnilo dôležitú obrannú, remeselno-obchodnú a misijnú funkciu. Na hradisku je možno nájsť pozostatky obranného valu a obydlí, v akých bývali naši predkovia.