Lokality

Dunajské lužné lesy

Dunajské lužné lesy patria k posledným zvyškom lužných lesov v strednej Európe. Svojou jedinečnosťou, krásou, druhovým bohatstvom a vysokou produkciou biomasy sa prirovnávajú k tropickým dažďovým pralesom. Významne sa podieľajú na udržiavaní zásob pitnej vody a sú prirodzenou ochranou pred záplavovou vlnou.