Directory

Profil:

Dopravné služby
Transfery z letísk na lokáciu
Transfery z lokácie na letiská
Rozvozy štábu z hotelov na lokácie a späť
Štvorkolky motorky + prívesné vozíky
Zabezpečenie rozvozu a vývozu cateringu
Zabezpečenie nádob pre odpad catering
Zabezpečenie pitnej vody pre catering
Zabezpečenie, Vývoz a zvoz prenosných wc setov
Zabezpečenie kraftu počas nakrúcania / mimo vareného jedla
Všetka doprava materiálov, zariadení, osôb
Zabezpečenie medicínskeho dozoru
Zabezpečenie sanitky s dozorom
Zabezpečenie SBS na ochranu osôb a majetku, vozového parku, lock upu ciest
Riešenie uzatvárania ciest v spolupráci s Políciou SR
Zabezpečenie dozoru Hasičského záchranného zboru
Zabezpečenie ekologického parkovania v oblastiach so zvýšeným stupňom ochrany  zo strany ŠOP

Našou špecializáciu je oblasť Spiša, Vysokých a Nízkych Tatier, ťažko dostupný terén.

 

Tím:

Tomáš Slebodník

Kontakt:

Krčméryho 4
052 05 Spišská Nová Ves

+421 903 627 606
tomas.slebodnik@neytex.sk
https://www.facebook.com/filmtransportslovakia/

Filmografia: