Lokality

Žilina

Žilina je mesto na severozápade Slovenska, blízko českých a poľských hraníc. Je významným priemyselným centrom a najväčším mestom na rieke Váh.
Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie. Patrí medzi ne barokový kostol Obrátenia svätého Pavla apoštola z polovice 18. storočia, ktorý je architektonickou dominantou mesta. Kostol Najsvätejšej Trojice (katedrála) bol postavený okolo roku 1400 na mieste, kde v 13. storočí býval hrad. Burianova veža stojaca pri kostole je jednou z najstarších renesančných zvoníc na Slovensku. Kostol svätého Štefana kráľa je najstaršou zachovanou architektonickou pamiatkou na území Žiliny. Odborníci datujú vznik tohto neskororománskeho kostola do 13. storočia. Cenná je najmä jeho vnútorná výzdoba. Budatínsky hrad je dominantou severnej periférie Žiliny. Na hrade je jedinečná výstava výrobkov z drotárstva, jediná svojho druhu na svete.