Lokality

Žehra

Spišská komunita Žehra je známa vzácnym miestnym rímskokatolíckym kostolom Svätého Ducha.
Pochádza z 13. storočia a niektoré jeho prvky boli pridané až v druhej polovici 18. storočia. Citlivo kombinuje románske, ranogotické stavebné prvky, a barokovú kupolu v tvare cibule. Sú v ňom umiestnené jedinečné stredoveké nástenné maľby, ktoré vznikali postupne od druhej polovice 13. storočia do konca 15. storočia a sú zachované v interiéroch kostola. Chrámové maľby v Žehre sú pozoruhodné svojou umeleckou kvalitou a neobvyklou tematickou rozmanitosťou.