Directory

Profil:

Filmový režisér a vizuálny umelec

Tím:

Andrej Kolenčík

Kontakt:

Miletičova 45
82109
Bratislava

+421 904 639 359
admiral@kolencik.org
https://www.kolencik.org/

Filmografia:

https://vimeo.com/kolencik