Directory

Profil:

Produkčná skupina Apollon, ktorá má takmer 25 rokov skúseností vo svete zábavy a filmového priemyslu, ponúka najaktuálnejšie a najkomplexnejšie spektrum špičkových kreatívnych služieb naprieč celou škálou médií, medzi ktoré patria reklamy, vizualizácie podnikových filmov a architektúry, televízia a trhy s hranými filmami.

Tím:

Kontakt:

Apollon Studio s.r.o.
Pribinova 18
811 09 Bratislava
Slovakia
+421 2 544 33 070
info@apollonstudio.com
http://www.apollonstudio.com

Filmografia: