Directory

Academy of Animation

Profil:

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Zelená škola 3. tisícročia

Tím:

Kontakt:

Vlastenecké nám. 1
851 01 Bratislava
Slovakia
+421 2 6241 1668
uat@uat.sk
https://uat.sk/en/

Filmografia: